The sohbet Diaries

19 Eylül Pazar sabahı, şafak söktükten hemen biraz sonra, davul ve zurna sesleriyle uyandım. Konya erken uyanmış ve sokaklara dökülmüştü. 

İkincisi, 1928 yılında Hüküfulfilled Bulvarı’nın genişletilmesi sırasında yıkılan Nalıncı Baba Türbesi’nin boş bırakılan arazisi üzerine 1935 yılında inşaa edilen idari ofisleri, satış mekanlarına ve depoya sahip üç katlı İnhisarlar İdaresi (Tekel) Binasıdır.

1905 yılında Konya Valisi olan Faik Bey zamanında da tesis tekrar ele alınmış ve 2000 lira masraf yapılarak yenilenmişti. Fotoğrafta arka planda görülen iki adet kubbeli yapı ise 1927 yılında yaptırılan Su Depolarıdır ve zemin sorunları yüzünden kullanılamaz hale gelince 1954 yılında yıktırılmıştır.

Solda kalan avlulu ve bitişiğinde minaresi olan yapı topluluğu, Osmanlı öncesi döneme ait son medreselerden biri olan Unkapanı Medresesidir. Medrese, Karamanoğlu Beylerinden İbrahim Bey (1424-1464) tarafından yaptırılmıştır.

Okulun hemen arkasındaki kubbeli olan yapı ise, Nizamiye Medresesi yıkıldıktan sonra kalan son bölümdür ve Nalıncı Baba Türbesidir.

Dikdörtgen bir kaide üzerinde dört yuvarlak sütunun ortasında yükselen büyük bir sütundan meydana gelen Anıtın iki yönüne,

 Maruniler, Konya Kalesi içinde 1910 yılında, bölgede uzun yıllardır çalışan Fransız ailelerine dini propertyım ve destek vermek için gelen Assomptionistes Rahipleri tarafından sille taşı ile inşa edilen Saint Paul Fransız Katolik Kilisesi civarında kendi mimarilerinin izlerini taşıyan ve bazıları günümüze kadar yaşayan binalar yaptırarak o bölgede ikamet etmişlerdi.

Berggren, 1914 yılında sahip olduğu arşivini dağıtmış, bir kısmını da Alman Büyükelçiliği satın almıştı. Alman Büyükelçiliği’nin satın aldıkları günümüzde Alman Arkeoloji Enstitüsü Koleksiyonundadır.

Bina mimarlık tarihçilerinin “Ankara Kübiği” olarak adlandırdıkları website bir üslubu yansıtmakta ve cephe çıkmaları ile de Holzmeister stilinin mimar üzerindeki etkisini göstermektedir.

Fotoğraf 26- Daha önceki 24 ve twenty five numaralı fotoğraflarda var olan ancak daha sonraki fotoğraflarda göremediğimiz Yusuf Şar Konağı’nın girişindeki camekanlı bölüm önünde Öğretmenleri nezaretinde ilkokul öğrencileri ellerinde bayraklar ile yapılan bir milli bayram kutlamasına katılmaktalar.

Fotoğrafın üzerinde, “Konya İstasyonu önünde Kız Muallim Mektebi talebeleri Mustafa Necati bey efendiyi intizar ederken” yazmaktadır. Bir alttaki fotoğraf aynı anın diğer açıdan çekilmiş olan fotoğrafıdır ve Kız Muallim Mektebi talebelerinin karşıladığı, Harf İnkılabı öncesinde yeni harflerin (alfadenin) tanıtılması ve dil bilgisi kurallarının öncelikle öğretmenlere verilecek olan kurs öncesi Konya’ya gelen Maarif Vekili Mustafa Necati (Uğural) bey, yanında Konya Valisi İsmail İzzet Bey (1874-1932) ve diğer görevliler ile birlikteler.

Konya’da İstasyon’un açılması Demiryollarının tamamlanması ve trenin de 28 Temmuz 1896 itibarıyla şehre gelmeye başlamasıyla, süreli yayınlara ve gazetelere erişim de sağlanmıştı. 1869 öncesinde, Türkçe olarak sadece Konya Şehir Gazetesi yayınlanırdı. Gazetenin içeriği resmi duyurular, İmparatorluğun Başkenti İstanbul’dan gelen haberler ve tarımla ilgili makalelerden oluşuyordu. Demiryolları öncesinde, şehre teslim edilen gazete sayısı nüfustan 2000 kat daha azdı.

Beneath The solution, you’ll obtain one-way links into the posts which the chatbot utilised to supply its remedy, together with the suitable snippet it pulled its data from. The Instrument is based on a significant language product from OpenAI, however the Washington write-up

Konak, Kurtuluş Savaşı sonrasında 1941 yılına dek İkinci Ordu Müfettişliği binası olmuş, Konağın üst kat güneybatı tarafı Ordu Müfettişlerinin lojmanı olarak kullanılmıştı. 1942 yılından itibaren Kolordu Komutanlığı Karargah Binası olarak kullanılmış, Askeri Mıntıka Komutanlıkları 1947 baharında lağvedilince de, 1948’de Konak Menzil Müfettişliğine tahsis edilmiş, 1958 yılında da Milli Emlak Dairesine devredilmişti.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The sohbet Diaries”

Leave a Reply

Gravatar